Nederlands leren Noord-Brabant

Nederlands leren Noord-Brabant

De kernmodules zijn lezen, schrijven en spreken, maar kennis van grammaticale structuren is vereist om Engels te kunnen lezen en spreken. De studenten worden allemaal in kleine groepen geplaatst om intensief Engels te oefenen. Tijdens de cursus krijgen de studenten Engelstalige opdrachten om de Engelse woordenschat en grammaticale structuren te integreren. Aan het einde van de cursus zijn de studenten klaar om het staatsexamen af ​​te leggen en ten slotte een certificaat in het Engels te behalen.

We bieden twee bachelorcursussen (met variaties in het aantal lessen per jaar) en een Master of Philosophy (PhD) cursus. Van de promovendus wordt verwacht dat hij zijn onderzoek in het veld voortzet. Na afronding van de bacheloropleiding wordt een aanvullende mastergraad van één jaar verleend.

Hoe contact opnemen met het centrum:

Als je iemand van het Engelse Talencentrum wilt spreken, bel dan:

eventueel de verantwoordelijke van het centrum

Het vestigingsnummer en uw aanvraag voor diensten worden beantwoord door een medewerker.

telefoonnummer invoeren, en

vervroeg de afspraak

over het algemeen niet voor of na schooltijd

Het formele Taaldocumentatiecentrum biedt twee soorten lessen/examens aan:

overredeneren

Dit type les is bedoeld om studenten te helpen hun leraren, ouders en klasgenoten te overtuigen van hun Engelse taalvaardigheid. Studenten worden onderwezen in de taalkundige, affectieve en syntactische aspecten van het Engels. Een persoon kan bewijzen dat hij geleerd heeft door middel van papers, gedichten, korte verhalen, enz.

Reflectie

Dit type les is reflecterend. Het wordt gebruikt om de meest opvallende aspecten van een taal te behandelen. Een persoon kan nadenken over de voordelen en uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd bij het leren van Engels. Door te reflecteren, kan een student zwakke kennis identificeren met technieken die hem/haar zullen helpen verbeteren.

Lezing

Het doel van het bereiken van lezen is dat studenten taalvaardigheden verwerven. Lezen is niet alleen een methode om woordenschat en grammatica te leren. Het heeft ook tot doel de taalkennis van een persoon te beoordelen en de taalvaardigheid te verbeteren. Een essentieel onderdeel van de syllabus van elke cursus is het aanleren van begrip. Van studenten wordt verwacht dat ze werk lezen waarin ze geïnteresseerd zijn en waar ze een passie voor hebben.

Cultuur en taalkunde

Het gebied van cultuur en taalkunde gaat zowel over het bestuderen van de taal als de mensen. Een cursus in deze stroom omvat de studie van taal in verschillende vormen en weerspiegelt de aspecten van verschillende talen.

Formeel en informeel

Deze cursus is bedoeld om studenten de kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om in het Engels te communiceren. Formele lessen zijn bijeenkomsten en sessies die worden gehouden in Engelse klaslokalen, terwijl informele lessen worden gegeven op gebieden zoals sport en culturele activiteiten.

Andere cursussen

De andere cursussen zijn gericht op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van studenten in het Engels. Communicatie wordt gezien als een breed begrip. Studenten zijn in staat om de meest geschikte methoden te vinden om de Engelse taal te leren en te gebruiken. De ontwikkeling van een persoon op dit gebied wordt gevolgd door cognitieve vaardigheden, levensstijl en de hoeveelheid leven die in het VK wordt doorgebracht, te onderzoeken.

de blik

Succesvolle leerlingen zijn veel gepolijster, in staat om complexere taken aan te pakken en hebben een hoger niveau van zelfvertrouwen. Deze kandidaten kunnen een betere, meer verfijnde en professionele persoonlijkheid laten zien. De kandidaat heeft het vermogen om de uitdagingen in het VK aan te gaan en zelfs in moeilijke situaties goed te presteren.

Dit is de belangrijkste reden voor de certificering. Een gecertificeerde kandidaat zal zijn/haar vaardigheden kunnen bewijzen en zijn/haar kennis kunnen delen om met de taal en cultuur om te gaan. Een certificering is ook een bewijs van iemands vaardigheden en expertise in de gekozen discipline.

Cursussen

Gecertificeerde kandidaat kan de volgende cursussen volgen aan de instelling:

Formeel Engels

Schrijven en praten

Spreken en luisteren

Karakter en sociale verandering

Voor het programma moet de kandidaat 100 uur praktijk- en theoriewerk voltooien.

Net als andere leerprogramma's wordt dit programma gemeten door middel van examens. Tot op heden zijn 105 onderwerpen behandeld tijdens de formele lessen en het praktische werk.

Het doel van het programma is om kandidaten voor te bereiden om te kunnen communiceren, divers te kunnen lezen, in een teamgerichte omgeving te kunnen werken en problemen in het Engels op te lossen. Om deze te bereiken moet de kandidaat uitgebreid Engels studeren.

Hier gebruikt en ontwikkelt de kandidaat zijn vaardigheden op het gebied van analyse, parafrasering, woordenschat, zinsbouw en begrip. Hij/zij associeert deze ideeën en zinnen met zijn/haar dagelijkse ervaringen.